Gabinet wsparcia I rozwoju
Psycholog. Coach. Terapeuta

" Jeśli czujesz, że potrzebujesz zmiany; właśnie zrobiłeś pierwszy krok w jej kierunku"

O mnie

Ważny dla mnie aspekt rozwoju osobistego pozwala mi wspierać klientów w realizowaniu ich indywidualnych dążeń aby poprawiali jakość swojego życia i pokonywali trudności, jakich doświadczają na co dzień.

Szczególnie bliski jest mi obszar pracy związany z poprawą i budową dobrych relacji, pokonywaniem lęków utrudniających odczuwanie radości, w oparciu o poszerzanie wiedzy klienta o sobie samym. Daje to siłę i odwagę do świadomego działania na rzecz realizacji osobistych pragnień i celów oraz nadaje swemu życiu poczucie sensu, spełnienia i satysfakcji.

Wierzę, że choć jako ludzie mamy wiele podobnych potrzeb, każdy z nas ma inną drogę do ich realizacji i inaczej może rozumieć swoje pragnienia. Ludzie pięknie się różnią poprzez indywidualną kombinację osobistych  doświadczeń, typów osobowości, temperamentu, różnych wzorców reakcji w  trudnych sytuacjach a także mają różne źródła motywacji do działania.

Warto zatem rozpoznać własną mapę umiejętności, talentów, zasobów, składającą się na pozytywną siłę napędową naszego życia – to pozwoli skutecznie ukierunkować działania i pokonywać bieżące przeszkody na drodze do samorealizacji. Kiedy możemy podejmować w naszym życiu działania przybliżające nas do własnych pragnień, mamy możliwość sterowania własnym życiem w sposób świadomy i  w poczuciu własnej wartości.

Scroll to Top